New Media στην Ελλάδα

Τεκμηρίωση για τα Μέσα Ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή (και όχι μόνο…)

Στη Βουλή το αγγελιόσημο και η ασφάλιση των New Media


απάντηση για τα New Media
Ερώτηση προς την υπουργό Απασχόλησης για την ασφάλιση των εργαζόμενων στα New Media και την υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου από διαφημίσεις σε ΜΜΕ με ψηφιακή διανομή (στο διαδίκτυο), κατέθεσε στη Βουλή ο Απόστολος Κακλαμάνης.

Στην απάντησή της η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να… εξεταστεί ενδελεχώς η δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής και στο διαδίκτυο, πριν προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση (χωρίς να προσδιορίζει). Επί της ουσίας πάντως δεν απαντά, συνεχίζει να καλύπτει την εισφοροδιαφυγή που γίνεται μέσω internet και πετά τη μπάλα στην εξέδρα (προς το υπουργείο Εσωτερικών).

Στην επιστολή της η κα Πετραλιά αναφέρει:

Σχετικά με το φορέα ασφάλισης των απασχολουμένων στα μέσα ενημέρωσης του διαδικτύου και την επιβολή αγγελιοσήμου στις διαφημίσεις και τα δημοσιεύματα που προβάλλονται σε αυτό.

Σχετικό το ΠΑΒ 17 / 16-6-2009 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την από 19-5-2009 ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Απόστολο Κακλαμάνη, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3655/2008, προβλέφθηκε η σύσταση από 1-10-2008 του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως νέου ενιαίου φορέα ασφάλισης των απασχολουμένων στον τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, με την ένταξη σε κάθε ένα εκ των πέντε κλάδων του, των αντίστοιχων κλάδων ασφάλισης των πρώην Ταμείων Τύπου. Με τις ίδιες διατάξεις, προβλέφθηκε ότι οι Τομείς και Λογαριασμοί κάθε κλάδου του νέου φορέα, εκτός αυτών του Κλάδου Υγείας, διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Φορέων, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Με τη σύσταση επομένως του νέου Ταμείου, δεν μεταβλήθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις το ύψος και το είδος των παροχών των ενταχθέντων Ταμείων και Κλάδων αλλά ούτε και τα ασφαλιστέα σε αυτά πρόσωπα.
Τα πρώην Ταμεία Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου κάλυπταν ασφαλιστικά τους κατά κύριο επάγγελμα απασχολούμενους με συγκεκριμένες ειδικότητες (όπως του συντάκτου, του υπαλλήλου διοίκησης και διαχείρισης κλπ ) αλλά και υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις ( όπως κατά κύριο επάγγελμα ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας), στις εφημερίδες και τα περιοδικά που εκδίδονται σε όλη τη τώρα καθώς και στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Για την υπαγωγή, επομένως, στην ασφάλιση των οικείων Τομέων του ΕΤΑΙΊ-ΜΜΕ και του προσωπικού που απασχολείται σε επιχειρήσεις που διατηρούν ειδησεογραφικές σελίδες ή πύλες στο διαδίκτυο, προαπαιτούμενο είναι ο χαρακτηρισμός, από τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. των εν λόγω σελίδων ως μέσων μαζικής ενημέρωσης ( έντυπων ή ηλεκτρονικών), δεδομένου ότι ο προσδιορισμός και η σαφής οριοθέτηση του εργασιακού τομέα αποτελεί πρόκριμα για τον καθορισμό του αρμόδιου φορέα ασφάλισης κάθε κατηγορίας εργαζομένων.

2. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αγγελιόσημο επιβάλλεται στις διαφημίσεις και τα δημοσιεύματα που καταχωρούνται στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, στις μη ημερήσιες εφημερίδες και τα περιοδικά που εκδίδονται τρείς τουλάχιστον φορές το χρόνο, των οποίων έστω και μία δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα στο νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης, καθώς και οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται από τους κρατικούς ή μη ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Εξάλλου, με τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες έχουν θεσπιστεί πριν από τέσσερεις δεκαετίες και πλέον, καθορίζεται το ποσοστό του αγγελιοσήμου που επιβάλλεται ανά μέσο ενημέρωσης, ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξή του καθώς και οι δικαιούχοι, στους οποίους κατανέμονται τα προκύπτοντα, από αυτό, έσοδα. Επιπλέον σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται να υποβάλλουν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών που εφαρμόζουν, να τηρούν τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων στο οποίο εμφανίζονται ανά ημέρα ή ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται και αναγράφονται ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος, το προϊόν ή η υπηρεσία που διαφημίζεται, ο ακριβής χώρος ή θέση ή χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση κλπ.
Πρόβλεψη, πάντως, για επιβολή αγγελιοσήμου στις διαφημίσεις και τα δημοσιεύματα που προβάλλονται ή καταχωρούνται σε ηλεκτρονική σελίδα ή πύλη του διαδικτύου, κάτοχος της οποίας είναι επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα, δεν υφίσταται. Τυχόν επέκτασή του, προϋποθέτει τη θέσπιση διάταξης νόμου, μετά από ενδελεχή εξέταση της δυνατότητας αναλογικής εφαρμογής και στο διαδίκτυο, των όρων και των λεπτομερειών μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων που προβλέπονται για τα έντυπα και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ- ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Written by gr.mme.observer

12 Ιουλίου 2009 στις 12:14 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: