New Media στην Ελλάδα

Τεκμηρίωση για τα Μέσα Ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή (και όχι μόνο…)

Ειδικός φόρος 20% στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

[αναδημοσίευση από τις ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ] Νόμος του κράτους πλέον ο ειδικός φόρος τηλεόρασης. Κάθε διαφήμιση θα επιβαρυνθεί από την 1η Ιουλίου  2010 με 20%. Οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών κάνουν λόγο για απολύσεις που θα φτάσουν στο 30% , ενώ υπάρχει πάντοτε και η εκτίμηση για την κατάργηση του αγγελιοσήμου επί της τηλεοπτικής διαφήμισης. Η επίμαχη παράγραφος (12)  του άρθρου 5  του νόμου …ΔΝΤ, έχει ως εξής:

“Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήµισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο φόρος βαρύνει άµεσα τη διαφηµιζόµενη επιχείρηση ή τον διαφηµιστή που µεσολαβεί και το τιµολόγιο εκδίδεται στο όνοµά του. Εφόσον το τιµολόγιο εκδίδεται στο όνοµα του διαφηµιστή που µεσολαβεί, αντίγραφο του τιµολογίου µε τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφηµιζόµενο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έκδοση του τιµολογίου. Στα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθµοί των σχετικών τιµολογίων.
Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και αποδίδουν στο ∆ηµόσιο µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος αυτών, µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα κάθε µήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις του προηγούµενου µήνα.
Τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος. Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) εφαρµόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ή διαδικασία εφαρµογής των διατάξεών της.”

Written by gr.mme.observer

6 Μαΐου 2010 στις 11:59 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: